Läs vår pilot här


Tidningen Framåt grundar sig i demokrati. Vi som är grundare, har väldigt olika åsikter om nästan allt, där föddes idén till Framåt. Vi ville ha ett ställe där alla röster fick höras. Där människor får berätta om sin egna historia, åsikt och syn på saker. Den här tidningen kommer bestå av ett helt nytt koncept som bygger på balancerade dialoger och debatter där alla får komma till talan, genom detta kommer vi utmana och involvera läsaren. Se denna tidning som ett samtal vid ett middagsbord där alla får ta lika mycket plats utan att bli avbrutna eller vinklade. Vi kommer även rikta in oss på de unga i samhället då vi känner att dessa ofta blir bortglömda i våra stora medier, vilket vi tycker är absurt då de är vår framtid.

Tidningen Framåt grundar sig i demokrati. Vi som är grundare, har väldigt olika åsikter om nästan allt, där föddes idén till Framåt. Vi ville ha ett ställe där alla röster fick höras. Där människor får berätta om sin egna historia, åsikt och syn på saker. Den här tidningen kommer bestå av ett helt nytt koncept som bygger på balanserade dialoger och debatter där alla får komma till tals, genom detta kommer vi utmana och involvera läsaren. Se denna tidning som ett samtal vid ett middagsbord där alla får ta lika mycket plats utan att bli avbrutna eller vinklade. Vi kommer även rikta in oss på de unga i samhället då vi känner att dessa ofta blir bortglömda i våra stora medier, vilket vi tycker är absurt, då det är de unga som är vår framtid.

JOIN US

Thanks! You have been added to our beta list. 

Help spread the word!

Oops! Something went wrong while submitting the form. :(